Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Belangrijke data
2020-2021
onder voorbehoud

1ste trimester
Eerste schooldag
dinsdag 1 september 2020
Eerste communie
zondag 6 september 2020 om 10.30 u
Infoavond kleuterschool
dinsdagavond 8 september 2020
Infoavond lagere school
woensdagavond 9 september 2020
Schoolfotograaf
woensdag 23 september 2020
Dag van de leerkracht
maandag 5 oktober 2020
Plaatselijke verlofdag
woensdag 7 oktober 2020
2de trimester
Plaatselijke verlofdag
woensdag 27 januari 2021
Dag van de directeur
zondag 31 januari 2021
Pedagogische studiedag kleuter + lager
woensdag 3 maart 2021
Vaderdag
vrijdag 19 maart 2021
3de trimester
Moederdag
zondag 9 mei 2021
Schoolfeest
zaterdag 29 mei 2021
Pedagogische studiedag kleuter + lager
vrijdag 4 juni 2021
Plaatselijke verlofdag
maandag 7 juni 2021
Laatste schooldag
woensdag 30 juni 2021