Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Het CLB

Centrum voor Leerlingen Begeleiding

En zo’n centrum bestaat uit mensen. Die mensen delen met u datgene waar u als ouder of leerkracht warm voor loopt: het wel en wee van uw kinderen, hoe ze het doen op school, hoe ze zich voelen, hun gezondheid.

Ons medisch team verzorgt de medische onderzoeken voor de schoolbevolking. Daarnaast zijn we ook actief bij de preventie van luizen, werken rond gezonde voeding, relationele en seksuele opvoeding,…

We overleggen met leerkrachten, veel vragen komen dus via hen bij ons terecht. Maar er zijn ook steeds meer ouders of jongeren die zelf naar het CLB stappen.

Het welbevinden van de leerling staat altijd centraal. We luisteren naar vragen van leerkrachten, ouders en ook van leerlingen zelf. We observeren in de klas, overleggen met de klasleerkracht, bemiddelen, hebben contact met specialisten,… Kortom: we zoeken samen mee naar een oplossing!

Soms is onderzoek zinvol (vb. bij hardnekkige leerproblemen), soms is begeleiding van een leerling (vb. rond sociale vaardigheden), een groep leerlingen (vb. bij een pestsituatie) of van het gezin een antwoord. Of we wijzen u de weg naar mensen die u verder kunnen helpen: van logopedisten tot onderzoekscentra.

Het CLB werkt gratis en in vertrouwen (onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim).

Contact

Vestiging Hoostraten

Vestigingscoördinator: Greet Vorsselmans

Onthaalmedewerker ‘de Vlinder’: Bieke Struyven

Gravin Elisabethlaan 2
2320 Hoogstraten
T: 03 314 39 70

E: hoogstraten@vclb-kempen.be

Chat via website: clbchat.be  Je bent als leerling of ouder welkom met al je vragen via chat op ma-di-do van 17-21u en op wo van 14-21u.