Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Coronavirus FAQ

Communicatie via Klasbord

Alle communicatie naar ouders gebeurt via klasbord en de website.  Bent u nog niet geabonneerd op klasbord?  Stuur dan onmiddellijk een mailtje naar secretariaat@vbsdevlinder.be zodat u de juiste gegevens krijgt!

Brief info vormsel 24/05/2020

Volgende brief ontvingen wij van de vormselcatechisten:
Brief vormsel info corona 24/05/2020

Opvang van de leerlingen
 • Zolang het lukt, voorzien we op school in opvang voor kinderen van ouders die in de gezondheids-, medische sector of de veiligheidssector werken en ouders die geen alternatieve opvang kunnen voorzien. Zo vermijden we dat er een beroep wordt gedaan op grootouders. Ouders hebben de verantwoordelijkheid steeds bereikbaar te zijn om kinderen die ziektekenmerken vertonen onmiddellijk op te halen.
 • We roepen de ouders op de kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.
 • Zieke kinderen blijven thuis.
 • Bij de opvang wordt rekening gehouden met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie etc.
 • Als een kind ziek wordt tijdens de opvang, wordt het in een afzonderlijke ruimte geplaatst en dan worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd om het kind te komen ophalen.
 • We raden ouders af om kinderen te laten opvangen door personen die tot de risicogroep behoren.
 • Als opvang echt niet meer lukt door een gebrek aan personeelsleden is het mogelijk dat de school gesloten wordt. De ouders worden dan verwittigd via Klasbord en de website.
 • Om een goede inschatting te kunnen maken van het mogelijk aantal leerlingen die maandag naar school komen zal er in de loop van de avond een link worden doorgestuurd waarop u kan aangeven of u al dan niet beroep zal doen op de opvang van de school. Graag dit formulier invullen voor zondagmiddag (12u). Zo kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden.
Mogen communies en vormsels doorgaan?

Voorlopig zijn vormselvieringen en eerste communies die tot Pinksteren gepland zijn, geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen, jongeren, familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing.  Monseigneur bisschop Johan Bonny tracht nog voor de vakantie, indien mogelijk, de vieringen te laten doorgaan.  Indien het niet lukt zal het na de grote vakantie zijn.

Update: 1 juni 2020
Tot op heden hebben we geen nieuwe data mogen ontvangen.

Wat met de wafels/lekkernijen van Broederlijk Delen?

We zetten onze actie voor Broederlijk Delen verder, maar we verwachten niet dat de kinderen vanaf nu nog lekkernijen verkopen.

We wijzigen wel de data die reeds gecommuniceerd werden. Concreet betekent dit dat jullie de bestellingen kunnen doorgeven (van wat uw kind reeds verkocht heeft) op het moment dat de lessen op school weer hervat worden. Zo krijgt iedereen de kans om zijn/haar bestelling alsnog binnen te brengen.

We zullen dan in de loop van de eerstvolgende lesweek (datum volgt nog) de geplaatste bestellingen doorgeven aan de leverancier zodat alles daarna vers kan geleverd worden. Hou er alvast rekening mee dat, omwille van de huidige gebeurtenissen, er wat vertraging op de levering kan zitten.

Update: 1 juni 2020
De wafels zijn besteld, we verwachten de levering in de week van 15 juni.

Wat met de rapporten?

We stellen deze uit tot verdere berichtgeving.

Wanneer oudercontacten?

Er worden gedurende de volledige periode van de opschorting van de lessen geen fysieke oudercontacten gehouden.

Als je als ouder(s)/verzorger(s) dringend contact wensen met de leerkracht kan je deze bereiken via het e-mailadres van de school van de betreffende leerkracht.  Je kan dan gezamenlijk een telefonisch overlegmoment vastleggen.

Kan je nog terecht bij het CLB?

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) blijven open. De vaccinaties en systematische contactmomenten worden uitgesteld tot na de paasvakantie.  

Gesprekken met leerlingen en ouders in het CLB kunnen doorgaan, als de leerling en de ouders niet ziek zijn.

Het CLB houdt bij de contactmomenten rekening met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie, etc., vastgelegd door gezondheidexperts van de federale overheid.

CLBch@t  en Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders.

Hoe spreek je met je kind over het coronavirus?
 • Luister vooral.
 • Geef emoties een plek.
 • Benadruk de zelfredzaamheid.
 • Blijf bij de feiten.
 • Benoem ook de positieve dingen zoals: De overheid neemt maatregelen, hulpverleners staan klaar om zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken.

Lees meer over hoe je met je kind over het coronavirus spreekt.

Wat doet de school wanneer je kind ziek wordt?
 • Als je kind ziek wordt, vangt de school het op in een afzonderlijke ruimte, contacteren ze je onmiddellijk en kom je het ophalen.
 • Je contacteert telefonisch de huisarts.
 • De huisarts zal op basis van een aantal criteria die aan bod komen tijdens het telefonisch gesprek, beslissen wat er moet gebeuren: thuis in quarantaine uitzieken of naar het ziekenhuis sturen.
 • De huisarts of het ziekenhuis volgt de gezondheidssituatie verder op. Zolang iemand ziek is, gaat die niet terug naar de opvang van school en blijft die in quarantaine thuis of in het ziekenhuis.
 • Testen worden niet meer voor alle gevallen van mogelijke besmettingen gedaan. De testen worden voorbehouden voor mensen uit de zorgsector en ernstig zieke mensen.
 • De huisarts moet geen contact meer opnemen met AZG. Scholen worden niet meer door het AZG gecontacteerd wanneer er een mogelijke besmetting is. Het komt er nu vooral op aan, dat iedereen met luchtwegklachten thuis blijft.

Lees de volledige procedure van traceren op de website van Sciensano.

Meer informatie of vragen?

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag?