Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Coronavirus richtlijnen

Berichten via Klasbord

Alle communicatie naar ouders gebeurt via het Prikbord, Klasbord en de schoolwebsite.  Bent u nog niet geabonneerd op klasbord?  Stuur dan onmiddellijk een mailtje naar secretariaat@vbsdevlinder.be zodat u de juiste gegevens krijgt!

update 26/03

Modeldocument: telewerk niet mogelijk

Wil je gebruik maken van de noodopvang op school tussen 29 maart en 2 april? Bezorg ons dan een attest van je werkgever waarin staat dat telewerk onmogelijk is.

word-document: modeldocument: telewerk niet mogelijk

pdf-document: modeldocument: telewerk niet mogelijk

update 25/03

Regeling week 13

Via Klasbord communiceren we later vandaag (25/3) over de maatregelen en regeling voor de week van maandag 29 maart tot vrijdag 2 april.

verlofaanvraag werknemer voor kind door sluiting school

Verlofaanvraag voor een werknemer (RVA-document)

Verlofaanvraag voor de opvang van een kind ingevolge de sluiting van een instelling wegens een coronamaatregel

Via dit RVA-document kan de werknemer een verlof aanvragen bij de werkgever in de vorm van tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind omdat de lessen in de school niet doorgaan wegens coronamaatregelen.

De ouder vult dit in en bezorgt dit aan zijn werkgever.

pdf-document: verlofaanvraag voor de opvang van een kind ingevolge de sluiting van een instelling wegens een coronamaatregel

Let op: Vul op pagina 1 zelf de naam van het kind en zijn rijksregisternummer in.

verlofaanvraag werknemer voor kind in quarantaine

Verlofaanvraag voor een werknemer (RVA-document)

Verlofaanvraag voor de opvang van een in quarantaine geplaatst kind

Via dit RVA-document kan de werknemer een verlof aanvragen bij de werkgever in de vorm van tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een in quarantaine geplaatst kind

De ouder vult dit in en bezorgt dit aan zijn werkgever.

pdf-document: verlofaanvraag voor de opvang van een in quarantaine geplaatst kind

Mondmaskers lj 5 en 6
update 17 maart

Mondmaskers op school

Wie moet een mondmasker dragen op de basisschool?

 • Leerlingen uit het basisonderwijs tot het 5de leerjaar hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie een mondmasker op school (én dus ook op de speelplaats).  In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.
 • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
 • Leerlingen en personeel kunnen tijdelijk geen mondmasker dragen op grond van medische aandoeningen (bv. ASS of allergieën voor bepaalde stoffen).
 • Voor afspraken voor de les lichamelijke opvoeding: zie FAQ.
 • Personeel moet geen mondmasker dragen:
  • Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs), ongeacht de afstand.
  • Tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden). Maar als een leerling of leraar in isolatie of in quarantaine moet, dragen alle leraren van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker.
 • Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden.

 

Face-shields en plexi-wanden

 • Een face-shield is niet verboden, maar vervangt de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet. Als je een face-shield draagt, draag je dus ook een mondmasker.
 • Ook als er een plexi-wand is, blijft een mondmasker verplicht.

 

Transparante mondmaskers

Je kan je mondmasker vervangen door een transparant mondmasker, op voorwaarde dat het transparant mondmasker dezelfde bescherming biedt: het moet gesloten zijn aan de zijkanten.

Lees hoe je een mondmasker correct draagt.

 

Wie zorgt voor de mondmaskers van de leerlingen?

De ouders zorgen voor een mondmasker voor hun kind. Het is belangrijk dat mondmaskers dagelijks worden ververst.

 

Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen

Beslisboom kleuterschool
update januari 2021

Beslisboom kleuterschool

Mag een kleuter wel of niet naar school? Gelieve de beslisboom te volgen die u vindt via de link.

website: beslisboom kleuterschool

Beslisboom lagere school
update januari 2021

Beslisboom lagere school

Mag een lagere schoolkind wel of niet naar school? Gelieve de beslisboom te volgen die u vindt via de link.

Website: beslisboom lagere school

Thuis of naar school?

Moet mijn kind thuis blijven als een gezinslid getest wordt?

Neen, je kind mag naar school in afwachting van het testresultaat. Test het gezinslid positief, dan blijft je kind 7 dagen thuis te tellen vanaf de test.
Wij vragen toch altijd contact op te nemen met de huisarts.  Het is de beslissing van de arts die we volgen, deze plaatst meestal de kinderen in quarantaine.

Start 1 september 2020

Brief 1 september - organisatie

Via onderstaande link kan u lezen hoe we de eerste schooldag organiseren.

pdf-document: Brief start schooljaar: organisatie 1 september

Update 18/08/2020

Aangepast niveau geel vanaf 1 september 2020

Start schooljaar in pandemieniveau geel

Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen vandaag om het volledige onderwijs te laten starten in pandemieniveau geel met grote waakzaamheid. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje.

Hierbij hielden ze rekening met:

 • het advies en de verantwoording van de experten van de GEES,
 • zowel epidemiologisch als pedagogische overwegingen,
 • het welzijn van leerlingen, leraren en ouders.

 

We verwelkomen in onze school op 1 september graag alle leerlingen.

Meer informatie of vragen?

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Heb je nog een vraag?

 • Bel 0800 14689
 • Mail info-coronavirus@health.fgov.be