Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Coronavirus richtlijnen

Communicatie via Klasbord

Alle communicatie naar ouders gebeurt via klasbord en de website.  Bent u nog niet geabonneerd op klasbord?  Stuur dan onmiddellijk een mailtje naar secretariaat@vbsdevlinder.be zodat u de juiste gegevens krijgt!

Update 12/05/2020

Heropstart van de lessen op school: informatie voor ouders

 • Vrijdag 24 april nam de Nationale veiligheidsraad een beslissing over de heropstart van de lessen op school: lessen op school kunnen herstarten vanaf maandag 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen scholen de deuren openen voor een pilootfase. Zo kan er tijdens het weekend waar nodig worden bijgestuurd.
 • Vragen over de heropstart van de lessen op school beantwoordt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zo snel mogelijk. De antwoorden vind je op deze webpagina.

Wie start terug op school?

Niet alle leerlingen gaan meteen terug naar school en ze gaan ook niet voltijds terug. De dagen waarop ze niet op school zijn, leren ze dus ook vanaf 15 mei verder thuis via ‘preteaching’.

Om te bepalen welke leerlingen het best eerst herstarten, is er gekeken naar wie nu het meest moet leren mét een leraar en hoe dat het veiligst kan:

 • Waar kunnen we de veiligheidsmaatregelen best naleven?
 • Voor wie is het belangrijk dat ze de nodige dingen leren mét de leraar erbij, om naar een volgend jaar of aan het werk te kunnen gaan.
 • Wie moet nu vaardigheden kunnen oefenen ín de klas om ze goed te leren doen?

Maximaal 3 leerjaren in het basisonderwijs en maximaal 3 leerjaren in het secundair onderwijs kunnen starten. Lees wie kan herstarten en hoe en waarom voor deze groepen leerlingen werd gekozen. De kleuterscholen blijven tot minstens eind mei dicht.

Hoe bereid je je kind voor op terug naar school gaan?

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een leerjaar dat nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, wat moet het doen op de bus, tram of trein? Leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen.
 • Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar of zorgleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

Naar boven

Behoor je tot de risicogroep?

 • Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op school kan. Zo niet, blijft de leerling afstandsonderwijs volgen.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.

Hoe houden scholen het veilig?

De veiligheid van de leerlingen en het personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgt de school voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal (behalve voor praktijkvakken en kunstvakken). De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker in het basisonderwijs. In het secundair onderwijs dragen de leerlingen wel een mondmasker. De leraars dragen een mondmasker of geven les achter een glazen wand.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Naast deze maatregelen kan elke school nog bijkomende maatregelen nemen, zoals over te gebruiken in-en uitgangen, de zone waar kinderen worden afgezet of opgehaald, tijdstippen waarop kinderen gebracht of afgehaald moeten worden …

Naar boven

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Wat als je kind ziek is of een gezinslid mogelijk besmet is met corona?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Wordt je kind ziek op school? Dan gaat het naar een apart lokaal. De school vraagt je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, moet naar huis gaan en de huisarts telefonisch contacteren.

Wat met de leerlingen die nog niet herstarten?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er voorlopig niets. Zij krijgen de noodzakelijke nieuwe leerstof nog steeds voltijds op afstand via ‘preteaching’.

Naar boven

Wat met opvang?

 • De school van je kind blijft opvang voorzien. Lees voor welke kinderen er opvang is.
 • In die opvang krijgen de leerlingen nieuwe leerstof aangeboden via ‘preteaching’, net zoals hun klasgenoten die thuis zijn.
 • Leerlingen in de opvang moeten volgens het contactbubbel-principe gescheiden blijven van de groepen leerlingen die les krijgen op school, niet alleen in de klas, maar ook bij afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten …
 • De school zorgt voor een veilige opvang. Ze gebruiken overal dezelfde maatregelen.

Wat leren de leerlingen? En hoe gaat de school hen opvolgen?

 • De school beperkt zich tot de essentiële onderwijsdoelen. Ze zorgen voor een evenwichtig en afwisselend vakkenpakket.
 • De leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
 • Uitstappen, pedagogische studiedagen, sportdagen en facultatieve verlofdagen gaan niet meer door dit schooljaar. Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 • Iedereen krijgt een eerlijke evaluatie. De school geeft alle leerlingen alle kansen om te bewijzen wat ze kunnen.
 • Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt het schoolreglement.
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. De school laat je nog weten hoe ze dit zullen organiseren.

Hoe houden we het leerlingenvervoer veilig?

 • De leerlingen zitten geschrankt op de bus, 1 leerling per rij.
 • Als dat kan, dragen de leerlingen een mondmasker op de bus. Ze doen het mondmasker dan op voor ze instappen.
 • De chauffeur en de busbegeleider dragen minimaal een mondmasker.

Naar boven

Wat doet de school van je kind?

Je school krijgt een draaiboek voor de voorbereiding van de heropstart. Dat helpt de school de komende dagen goed nadenken over de heropstart van de lessen: in de eerste plaats gaat de school na of en hoe dat veilig kan. Kan de school veilig openen, dan plant het hoe ze dat gaan organiseren.

De school laat je zo snel mogelijk weten:

 • Of je school veilig kan herstarten.
 • Wanneer je school kan herstarten.
 • Welke maatregelen je school neemt zodat je kind veilig naar school kan.
 • Welke leerjaren opnieuw kunnen starten en wanneer ze lessen op school volgen.
 • Welke leerjaren niet herstarten en hoe zij verder werken.
 • Hoe de opvang georganiseerd wordt.
 • Hoe het schooljaar verder afgerond wordt.
 • Wat dat voor jou en je kind betekent.

Naar boven

Hoe kan je je kind helpen om te leren?

Je kind blijft zeker tot en met 14 mei nieuwe leerstof krijgen via ‘preteaching’. Dat is belangrijk zodat je kind kan blijven leren.

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

Enkele tips:

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

Ieder van ons doet in deze uitzonderlijke omstandigheden wat hij of zij kan. En dat is meer dan voldoende.

Naar boven


Extra informatie

Update 29/04/2020

Kledinginzameling
Goed nieuws: onze kledinginzameling kan doorgaan! We zamelen opnieuw kleding, beddengoed, huishoudtextiel, gordijnen, schoenen, riemen, handtassen en andere lederwaren in.
Vanaf woensdag 29 april, tot en met woensdag 13 mei kan u kleding in gesloten zakken binnenbrengen op school, in de fietsenstalling van het 5de en 6de leerjaar. Dit is eerste fietsenstalling die grenst aan de  Parallelweg. De schoolpoorten zullen geopend zijn van 9 u tot 15 u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag kan u van  9 u tot 12 u terecht. We vragen hierbij uiteraard aan iedereen om zich te houden aan de geldende maatregelen omtrent social distancing/afstand bewaren. We zorgen dat er in de fietsenstalling tevens een flesje alcoholgel ter beschikking is en adviseren dit te gebruiken. We verlengen de periode waarop u de zakken kunt inleveren zodat er een grotere spreiding mogelijk is.
Dank alvast voor uw bijdrage.

 

Update 22/04/2020

Inschrijving van 2.5 jarige kleuters
Het kijkuurtje van 19/5 voor de instapdag van 2.5 jarige peuters op 25/05 is afgeschaft wegens coronacrisis.

U kan uw kind inschrijven door het inschrijfformulier (zie link hieronder) in te vullen. Bezorg het inschrijfformulier samen met een kopie van de identiteitskaart van uw kind via de brievenbus (Molenbaan 1 bus 1) of per mail (secretariaat@vbsdevlinder.be). Wij nemen daarna contact met u op.

Indien u graag eerst contact met ons opneemt, dan kan dat uiteraard op 014/699243 of via secretariaat@vbsdevlinder.be We bekijken dan samen hoe we op de best mogelijke manier aan uw vragen tegemoet kunnen komen.

pdf: inschrijvingsdocument

Update 20/04/2020

Schoolrekening
Op het einde van april ontvangt u per uitzondering geen schoolrekening van de maanden maart-april. De kosten van de eerste helft van maart zetten we bij op de volgende schoolrekening die u einde juni ontvangt. Voor de periode dat de lessen opgeschort zijn, rekenen we geen vaste kosten aan.

Update 15/04/2020

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft vandaag (woensdag 15 april), op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers verder evolueren.

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien. Concreet:

 • Moeten scholen tot en met donderdag 30 april open blijven voor de opvang van 3 groepen gezonde leerlingen. Vrijdag 1 mei is immers een wettelijke feestdag.
 • Krijgen leerlingen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden volgens de principes van ‘preteaching’.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijsverstrekkers, vakbonden en CLB-centrumnetten bereiden die volgende fase zeer grondig voor. Weet dat de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van de leerlingen en het personeel daarbij te allen tijde voorop staan.

Update 03/04/2020

Hoe bereiden wij ons als school voor op de periode na de paasvakantie. En wat betekent dit voor jou als ouder?  

Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april. De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de minister-presidenten zal samen met de virologen beslissen wanneer de lessen hervatten op school. Als de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd worden, dan schakelen de scholen over op doenbare en haalbare ‘preteaching’, waarbij ook nieuwe leerstof aan bod komt.

Bij deze vorm van ‘preteaching’ wordt de leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. De leraar komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen. Hij kijkt hoever de leerlingen staan en houdt er rekening mee.

Bij ‘preteaching’ bedraagt de leertijd van de leerlingen maximaal de helft van de werkelijke leertijd in de klas. Online zelfstandig leren is immers veel intensiever dan les krijgen in de klas.  Met ons schoolbestuur werd een afspraak gemaakt dat leerlingen 1 tot maximaal 2 uur per dag aan het werk zijn voor school. De school houdt daarbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.

Als ouder heb je een ondersteunende rol bij ‘preteaching’, je vervangt de leraar niet. Je doet al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omkadering, terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat. Je actieve betrokkenheid bij de taken (bvb samen een opdracht nakijken) blijft best beperkt tot maximaal 2 uur per week.

Wat betekent dit voor onze school?  

Afgelopen week hebben we ons aan het voorbereiden geweest op de manieren hoe we aan ‘preteaching’ zullen doen en in de paasvakantie bereiden we ons verder voor met het schoolteam. We gaan na welke leerstof essentieel is voor je kind om naar het volgende jaar over te gaan en welke leerstof kan wegvallen. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen doenbaar en haalbaar is. Bij de keuze van de leerstof laten we ons ondersteunen door de pedagogische begeleidingsdienst.

Als ouder ben je voor ons een belangrijke partner:

 • Wij gaan voluit voor dialoog en ondersteuning. We zullen je blijven informeren over alle nieuwe ontwikkelingen en we zullen je zoveel mogelijk tips meegeven.
 • Wij engageren ons om álle leerlingen en ouders mee te blijven nemen. Elke leerling moet kunnen blijven leren.
 • We bellen alle ouders op in de eerste week na de paasvakantie
 • We voorzien in de fase van de ‘preteaching’ één communicatiemoment per week voor de kinderen.
 • Wij zullen tijdig en duidelijk communiceren over bijvoorbeeld geplande livesessies.
 • Wij zorgen ervoor dat leerlingen de instructies op verschillende momenten kunnen bekijken.
 • Wij zullen de leerlingen die opgevangen worden op school goed omkaderen, zodat zij hun schoolwerk tijdens de opvang kunnen doen. De afspraken voor schoolopvang zijn ongewijzigd.
 • Wij staan altijd open voor je gewaardeerde feedback.
 • We voorzien op maandag na de paasvakantie een moment waarop alle werkboeken van de leerlingen kunnen opgehaald worden.  De regeling wordt u in een apart bericht op klasbord nog meegegeven.

Wat kan je als ouder doen?  

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons leven. De combinatie van werk, huishouden en opvang is vaak uitdagend. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!
Leren is belangrijk, maar het welbevinden van jouw kind (en jou als ouder) staat voor ons voorop. Samen als school en ouders kunnen we de leerlingen goed omringen en begeleiden, zodat zij ondanks alles kunnen blijven leren en groeien.

 Hopelijk is de paasvakantie een periode van rust voor jou en je kind. Na de paasvakantie geven we nieuwe leerstof. Je rol als ouder bestaat er in om de juiste context (rust en structuur) te creëren om je kind te laten leren. Een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten helpt hierbij.

De rol van ouders beperkt zich tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Ze vervangen de leraar niet.

Als je kind problemen ervaart met het leren op afstand, geef de klasleraar of -titularis dan een seintje via het e-mailadres van de school. In dialoog met jou bekijken we samen wat er aan kan gedaan worden.

 Meer informatie?   

Update 31/03/2020

Vieringen van het Vormsel en van de eerste communie uitgesteld.
De Belgische bisschoppen hebben vandaag beslist om de vieringen van het vormsel en de eerste communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, niet te laten doorgaan. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar. Elk bisdom werkt een eigen regeling uit en communiceert daarover.

Update 30/03/2020

Tot nader order zijn de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht tot en met 19 april, met mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Hoe lang ze van kracht blijven, is geen beslissing van het onderwijsveld, maar wel van de Veiligheidsraad op basis van de adviezen over volksgezondheid.

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming wil zich daarom samen met het hele onderwijsveld op de mogelijke situaties voorbereiden en scholen snel en transparant informeren.

Op 30 maart 2020 vond opnieuw een constructief sociaal overleg plaats tussen de onderwijsminister, de vakbonden, de onderwijskoepels, het GO! en de CLB-centrumnetten over het verdere verloop van het schooljaar. Ook met vooraanstaande pedagogen werd er eind vorige week al overlegd. Doel was verschillende pistes te bekijken, uitgaande van 3 mogelijke scenario’s:

 • Scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie
 • Scholen starten opnieuw op in de loop van mei
 • Scholen starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie

Er is consensus over de grote lijnen voor:

 • Tijdens de paasvakantie
 • Onderwijs mét de huidige coronamaatregelen na de paasvakantie
 • Onderwijs ná stopzetting van de bestaande coronamaatregelen

Tijdens de paasvakantie: rust en voorbereiding

 • Gedurende de 3 weken vóór de paasvakantie was de richtlijn: opvang voorzien en enkel geziene leerstof hernemen via alternatieve vormen van leren. Het doel was vooral om leerlingen in het ritme te houden en het contact met de school niet te verliezen.
 • De omschakeling naar afstandsleren was voor niemand evident, maar onderwijsprofessionals (directeurs, leraren, internaats- en CLB-medewerkers, ondersteuners, pedagogische begeleiders …) en gezinnen hebben alles uit de kast gehaald om daar positief, soepel en constructief mee om te gaan. Hulde daarvoor! Alle begrip ook voor de vragen die de moeilijke situatie oproept. Daar probeert het beleidsdomein continu en maximaal op in te spelen.
 • Voor de opvang tijdens de paasvakantie maken de lokale besturen gebruik van het draaiboek van VVSG. Voor kwetsbare leerlingen is de situatie soms complex. Lees wat de opties voor deze kinderen zijn.
 • Tijdens de paasvakantie kunnen leraren zich bij hun lokale bestuur vrijwillig aanbieden om in te staan voor de opvang van leerlingen die thuis geen opvang hebben. Afgezien daarvan, wordt deze vakantie een periode van rust. Leraren bieden dan ook geen leerinhouden aan.
 • Daarnaast zal het zaak zijn voor scholen om zich tijdens de vakantie ook al voor te bereiden op wat er daarna aankomt: meteen heropstarten (als de coronamaatregelen eindigen op 19 april) óf verder opvang en afstandsonderwijs voorzien (als de coronamaatregelen verlengd worden tot – minimaal – 3 mei).

Er wordt gestreefd naar een redelijke termijn tussen het moment van de beslissing tot heropenen en de effectieve heropening. Zo krijgen scholen en ouders de kans zich daarop te organiseren.

Na de paasvakantie: haalbare preteaching

 • Als de coronamaatregelen ook na 19 april blijven gelden, dan beperken scholen zich niet meer tot het aanbieden van geziene leerstof. Ze schakelen dan over naar ‘preteaching’ van nieuwe leerstof. Over de precieze invulling verneem je later meer, maar voorwaarde is alvast dat dit voor iedereen haalbaar blijft: leerlingen, ouders, leraren en directies.
 • Preteaching laat toe dat:
  • De leerlingen de uitleg twee keer krijgen, wat een positief effect kan hebben op de leerwinst.
  • Rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen, een vorm van differentiatie.
  • Kinderen met een leerstoornis zoals dyslexie en dyscalculie extra instructie- en leertijd krijgen.
  • Leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.
 • De pedagogische begeleidingsdiensten ondersteunen hun scholen bij het uitwerken van een coherente aanpak van de lespraktijk en het bepalen van de essentiële leerplandoelen. Scholen kunnen met vragen naar ondersteuning altijd bij hen terecht.
 • De scholen nemen de regie van het leren van leerlingen in handen.
 • Er wordt momenteel onderzocht of er bredere mogelijkheden zijn tot ondersteuning op afstand van leerlingen, ouders en leraren bv. via lerarenopleidingen, gepensioneerde leraren en onderwijsinspectie.
 • Net zoals dat nu al het geval is, blijft het belangrijk ouders, die nu thuis hun kind begeleiden bij schoolwerk, te waarderen, te ondersteunen en met hen te overleggen over wat preteaching inhoudt. Reik hun handvatten aan, tip hun een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten etc.

Na corona: essentiële inhoud en faire evaluatie

 • Het is op dit moment nog koffiedik kijken wanneer de scholen de normale lessen weer kunnen aanvangen. Hoe dan ook wordt 2019-’20 geen verloren schooljaar. We gaan met z’n allen de resterende onderwijstijd optimaal benutten en iedereen kansen blijven bieden door:
  • Te focussen op de essentiële leerinhouden.
  • Te mikken op faire en haalbare evaluaties. Het evalueren op scharniermomenten in de schoolloopbaan vormt daarbij een specifieke zorg: overgang van lager naar secundair, graadovergangen, overgang van secundair naar hoger of naar de arbeidsmarkt.

Update 25/03/2020

CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector, werd versterkt én breidde sinds maandag 23 maart de openingsuren uit.
Leerlingen en ouders kunnen tijdens de coronacrisis op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 21 uur, ook tijdens de paasvakantie (niet op paasmaandag). Check clbchat.be voor de laatste update van de openingsuren.

Update 18/03/2020

Coronavirus: wat moet de school nu doen?

De verstrengde maatregelen om het coronavirus af te remmen zijn woensdagmiddag ingegaan. Voor het onderwijs besliste de Nationale Veiligheidsraad eerder al dat de lessen geschorst zijn en dat de scholen en internaten opvang moeten voorzien tot de paasvakantie. Die maatregel blijft van kracht.

De keuze om de scholen ook nu te laten instaan voor opvang van leerlingen is – zoals altijd – gebaseerd op advies van wetenschappers en virologen. Scholen open houden voor opvang is volgens dat advies van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.

Voor wie voorziet de school opvang?

 • De nieuwe richtlijn: Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijft de school in dialoog gaan met ouders. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
 • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.
 • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders.

Update 13/03/2020

Coronavirus: wat doen we nu als school?

De hele samenleving, ook het onderwijsveld, moet nu samen gevolg geven aan de nieuwe coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Enkel zo kunnen we het coronavirus indijken en onze kwetsbaren beschermen.

Het is tegelijk begrijpelijk dat de maatregelen bij scholen ook veel organisatorische vragen oproepen. Het staat in elk geval buiten kijf dat, ook nu de lessen geschorst zijn, ieders gezondheid primeert.

Deze update schept klaarheid over:

 • opvang van leerlingen
 • voorzien van alternatieven voor de lessen

Opvang van de leerlingen

 • Zolang het lukt, voorzien we op school in opvang voor kinderen van ouders die in de gezondheids-, medische sector of de veiligheidssector werken en ouders die geen alternatieve opvang kunnen voorzien. Zo vermijden we dat er een beroep wordt gedaan op grootouders. Ouders hebben de verantwoordelijkheid steeds bereikbaar te zijn om kinderen die ziektekenmerken vertonen onmiddellijk op te halen.
 • We roepen de ouders op de kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen.
 • Zieke kinderen blijven thuis.
 • Bij de opvang wordt rekening gehouden met de bestaande richtlijnen rond hygiëneafstand, ventilatie etc.
 • Als een kind ziek wordt tijdens de opvang, wordt het in een afzonderlijke ruimte geplaatst en dan worden deouders onmiddellijk gecontacteerd om het kind te komen ophalen.
 • We raden ouders af om kinderen te laten opvangen door personen die tot de risicogroep behoren.
 • Als opvang echt niet meer lukt door een gebrek aan personeelsleden is het mogelijk dat de school gesloten wordt.  De ouders worden dan verwittigd via Klasbord en de website.

Alternatieven voor de lessen

 • Tijdens de opvang kunnen leermomenten voorzien worden. Die hebben geen invloed op een eindbeslissing over een leerling.  Voor de leerlingen die thuis opgevangen worden trachten we gelijkaardige leermomenten aan te bieden via onze digitale kanalen.  Hou daarom zeker klasbord in de gaten.

Inschrijvingen nieuwe leerlingen

 • Alle inschrijvingen worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april.

13/03/2020

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…).

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Vrijdag 13 maart gaan de lessen, indien mogelijk gewoon door. 

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.  

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. 

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

   

Meer informatie?

Dienstverlening Vrij CLB Kempen n.a.v. het coronavirus

De maatregelen met betrekking tot de Corona-crisis stapelen zich op. Omdat er nood is aan bijkomende duidelijkheid geven we aan hoe we als CLB de komende weken een deel van onze dienstverlening zullen realiseren. Dit aanbod is gebaseerd op de adviezen die vandaag beschikbaar zijn en kunnen aangepast worden in functie van verdere richtlijnen van de overheid of ons Netwerk.
De maatregelen zijn enerzijds gericht op het indijken van de verspreiding van het virus en anderzijds vanuit het bewaken van de gezondheid van onze  collega’s. We hebben eveneens getracht de dienstverlening zo optimaal mogelijk te blijven organiseren.

Het CLB blijft open, we voorzien een minimale dienstverlening.

 1. We voorzien op elke vestiging een permanentie om vragen te beantwoorden via telefoon of mail. Het merendeel van de medewerkers werkt van thuis uit.
  De huidige openingsuren van het CLB blijven behouden.
 2. Alle geplande activiteiten op scholen worden opgeschort. Voor dringend overleg tussen school en CLB stellen we voor om dit via digitale weg te laten verlopen (bv. chat, videocall,…).
 3. De systematische contactmomenten zijn geannuleerd. Voor de systematische contactmomenten van de 1stekleuterklas die op ons CLB doorgaan geldt hetzelfde. De ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht. Aan ouders wordt gezegd dat het op dit moment nog niet duidelijk is of deze opnieuw ingepland zullen worden.
  We wachten verdere richtlijnen af om te bepalen welke activiteiten we prioritair moeten opnemen tijdens het derde trimester.
 4. Geplande afspraken met cliënten of partners:
 • Face tot face afspraken worden geannuleerd
 • Telefonische contacten, chat, … kunnen doorgaan
 1. Er worden geen nieuwe vragen onthaald. Vragen in kader van crisis of verontrusting nemen we telefonisch op.
 2. Onze medewerkers zullen nu in eerste instantie ook een aantal administratieve taken verder opnemen zoals het schrijven van (gemotiveerde) verslagen.

De CLB-chat is zoals gewoonlijk open voor leerlingen en ouders:

 • op maandag, dinsdag, donderdag: van 17u-21u
 • op woensdag: van 14u-21u