Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Ferm Kinderopvang

Ferm Kinderopvang organiseert, in samenwerking met het gemeentebestuur, buitenschoolse opvang voor en na de school, op woensdagmiddag, tijdens schoolvrije dagen en vakantiedagen. Kinderen van de kleuter- en lagere school die wonen in de gemeente Baarle-Hertog of schoollopen in vbs de Vlinder en vbs de Horizon kunnen gebruik maken van de opvang.

Kinderen kunnen er op een leuke en boeiende manier hun vrije tijd doorbrengen onder professionele begeleiding.

Het team bestaat uit 7 kinderbegeleiders en een coördinator.

Contactgegevens

Ferm Kinderopvang Baarle-Hertog beschikt over 2 locaties

Ferm Kinderopvang Baarle-Centrum is gevestigd in de school (Molenbaan 1 bus 2 – 014/690 364)
Ferm Kinderopvang Zondereigen kan u vinden in de kleuterschool (Zondereigen 57A – 014/548 304)

Contactgegevens Coördinator

Voor informatie over de werking kan u een afspraak maken met de coördinator Ilke Salaerts op volgend telefoonnummer: 014/690 364 of via e-mail: bko.baarlehertog@samenferm.be

Openingsuren

Locatie Baarle Centrum

Voorschools van 7.00 uur. tot 8.30 uur

Naschools van 15.10 uur tot 18.30 uur

Woensdagmiddag van 12.15 tot 18.30 uur

Schoolvrije en vakantiedagen doorlopend van 7.00 tot 18.30 uur

 

Locatie Zondereigen

Voorschools van 7.00 tot 8.30 uur

Naschools van 15.30 tot 18.00 uur

Er is opvang mogelijk op woensdagmiddag in de locatie Baarle Centrum. Bespreek dit met de coördinator.

Er wordt geen opvang voorzien op schoolvrije dagen.

Werking

Vooraleer je gebruik kunt maken van de buitenschoolse opvang moet jouw kind ingeschreven worden. Hiervoor neem je contact op met de coördinator.

Ferm Kinderopvang Baarle-Hertog werkt met reservaties. Voor elk opvangmoment voor jouw kind moet je vooraf een plaats reserveren. Opvang reserveren gebeurt online.

Tarieven

Tarieven vanaf 1 september 2024

Gewoon tarief

 • Voor- en naschoolse opvang
  • € 1,23 per begonnen half uur
 • Woensdagnamiddag
  • € 1,23 per begonnen half uur
  • € 8,63 voor een halve dag (3 uur of langer, maar minder dan 6 uur)
  • € 17,23 voor een hele dag (langer dan 6 uur)
 • Vakantiedagen en schoolvrije dagen
  • € 5,73 voor een derde dag (minder dan 3 uur)
  • € 8,63 voor een halve dag (3 uur of langer, maar minder dan 6 uur)
  • € 17,23 voor een hele dag (langer dan 6 uur)

 

Verminderd tarief   

Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag naar onze opvang komen, geldt vanaf het eerste kind:

  • € 0,92 per begonnen half uur
  • € 4,30 voor een derde dag
  • € 6,47 voor een halve dag
  • € 12,92 voor een hele dag

 

Sociaal tarief

Sociaal tarief

Een sociaal tarief kan je aanvragen bij de verantwoordelijke als je een jaarinkomen hebt dat onder een bepaalde grens valt. Je vindt de actuele inkomensgrens op https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-grensbedragen-inkomsten.aspx.  De verantwoordelijke zal je aanslagbiljet, recente loonbrieven of een attest verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit opvragen. Het tarief wordt toegekend voor één  jaar.

Het sociaal tarief bedraagt:

 • € 0,62 per begonnen half uur
 • € 2,87 voor een derde dag
 • € 4,32 voor een halve dag
 • € 8,62 voor een hele dag