Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen
Klasbord

Klasbord is een communicatieplatform dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in het onderwijs. Klasbord beperkt zich t.o.v. bestaande sociale media tot de communicatie tussen school & thuis. De leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen. We geven enkel toestemming aan ouder(s)/verzorger(s). De volgers van een klas ontvangen een nieuw bericht direct via de Klasbord-app. Een klas en de berichten op Klasbord zijn voor buitenstaanders niet zichtbaar. Om een klas te volgen ontvang je een uitnodiging van de leerkracht met een unieke klascode. U krijgt een kijk ‘in de keuken’ van de klas.

Binnen klasbord bestaat er een groep: ‘Algemene schoolinfo (schooljaar)’. Op deze groep kunnen alle ouders inschrijven. De directie, secretariaat en beleidsmedewerker(s) gebruiken deze groep voor algemene berichtgeving. We adviseren ouder(s)/verzorger(s) om zeker lid te worden van deze klasbordgroep.

Bent u nog niet geabonneerd op Klasbord? Stuur dan onmiddellijk een mailtje naar secretariaat@vbsdevlinder.be zodat u de juiste inloggegevens krijgt.