Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Schoolraad

Wat is het?

Participatie, inspraak en overleg zijn essentieel op school.
Onderwijspersoneel, leerlingen en ouders nemen deel aan het bestuur van de school via formele participatieorganen zoals de schoolraad, leerlingenraad en ouderraad.
De schoolraad is een formeel participatieorgaan.
De samenstelling in het basisonderwijs bestaat uit vertegenwoordigers van :

  • de ouders
  • het personeel
  • de lokale gemeenschap
Wat doet de schoolraad?

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur.
Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen.
Bijvoorbeeld: het schoolreglement, gezondheidsbeleid op school, het nascholingsplan, het schoolwerkplan…

Termijn?

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar in het basisonderwijs.
De schoolraad stelt een huishoudelijk reglement op om zijn werking te regelen.

Samenstelling (2021-2025)

Voor de ouders: Marijke Pijnacker (secretaris), Pepijn VerhulstHarm Dijkstra (voorzitter)

Voor het personeel: Finne Dierckx, Ilse Sas, Annelies Van der Flaas

Voor de lokale gemeenschap: John Nemsdael (vice-voorzitter) Petra de Leeuw Grooten, Natascha de Vos

Voor het schoolbestuur:  Gerard Bezem, Wim Van den Heuvel (directeur)

Wilt u één van deze mensen bereiken voor een vraag aangaande de schoolraad?  Klik op de naam om een e-mail te sturen.