Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Schoolraad

Wat is het?

Participatie, inspraak en overleg zijn essentieel op school.
Onderwijspersoneel, leerlingen en ouders nemen deel aan het bestuur van de school via formele participatieorganen zoals de schoolraad, leerlingenraad en ouderraad.
De schoolraad is een formeel participatieorgaan.
De samenstelling in het basisonderwijs bestaat uit vertegenwoordigers van :

  • de ouders
  • het personeel
  • de lokale gemeenschap
Wat doet de schoolraad?

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur.
Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen.
Bijvoorbeeld: het schoolreglement, gezondheidsbeleid op school, het nascholingsplan, het schoolwerkplan…

Termijn?

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar in het basisonderwijs.
De schoolraad stelt een huishoudelijk reglement op om zijn werking te regelen.

Samenstelling (2017-2021)

– Voor het schoolbestuur: Gerard Bezem (voorzitter plaatselijk comité)
– Voor de ouders: Natasja Martijn, Pepijn Verhulst, Jeroen Timmermans
– Voor het personeel: Dorien Geerts, Nicole Verbeek, Ilse Sas
– Voor de lokale gemeenschap: John Nemsdael, Petra de Leeuw Grooten, Marleen Heykants
– Directie: Wim Van Den Heuvel

Wilt u één van deze mensen bereiken voor een vraag aangaande de schoolraad?  Klik op de naam om een e-mail te sturen.