Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Vakantiedagen

Begin schooljaar
Eerste schooldag
Maandag 2 september 2019
Vrije dagen 1ste trimester
Plaatselijke verlofdag
Woensdag 2 oktober 2019
Pedagogische studiedag (kleuter+lager)
Woensdag 16 oktober 2019
Herfstvakantie
Van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019
Wapenstilstand
Maandag 11 november 2019
Kerstvakantie
Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
Vrije dagen 2de trimester
Pedagogische studiedag (kleuter + lager)
Woensdag 15 januari 2020
Plaatselijke verlofdag
Woensdag 5 februari 2020
Krokusvakantie
Van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
Pedagogische studiedag (kleuter + lager)
afgeschaft wegens coronacrisis (Maandag 23 maart 2020)
Paasvakantie
Van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020
Vrije dagen 3de trimester
Dag van de Arbeid
Vrijdag 1 mei 2020
Plaatselijke verlofdag
Maandag 18 mei 2020
(Vormsel : zaterdag 16/5 10.30 u
Eerste Communie : zondag 17/5 10.30 u)
Hemelvaartsdag
Donderdag 21 mei 2020
Brugdag
Donderdag 22 mei 2020
Pinkstermaandag
Maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
De zomervakantie vangt aan op woensdag 1 juli 2020