Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen
Eerste schooldag
woensdag 1 september 2021

Vakantiedagen
2021-2022

Vrije dagen 1ste trimester
Pedagogische studiedag kleuter en lager
woensdag 15 september 2021
Pedagogische studiedag lager
vrijdag 1 oktober 2021
Herfstvakantie
van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021
Wapenstilstand
donderdag 11 november 2021
Plaatselijke verlofdag
woensdag 1 december 2021
Namiddag vrij n.a.v kerstavond
vrijdag 24 december 2021
Kerstvakantie
van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
Vrije dagen 2de trimester
Plaatselijke verlofdag
woensdag 2 februari 2022
Pedagogische studiedag kleuter
maandag 14 februari 2022
Krokusvakantie
van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022
Paasvakantie
van maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022
Vrije dagen 3de trimester
Dag van de Arbeid
zondag 1 mei 2022
Plaatselijke verlofdag
maandag 2 mei 2022
Hemelvaart
donderdag 26 mei 2022
Brugdag
vrijdag 27 mei 2022
Pedagogische studiedag kleuter + lager
vrijdag 3 juni 2022
Pinkstermaandag
maandag 6 juni 2022
Laatste schooldag
Op donderdag 30/6 worden de kinderen opgehaald om 10.30 u. Er is nog gelegenheid om de klasjuf te spreken tot 12 u.
Zomervakantie
van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022

Vakantiedagen
2022-2023
onder voorbehoud

Vrije dagen 1ste trimester
Plaatselijke verlofdag
woensdag 28 september 2022
Pedagogische studiedag kleuter + lager
woensdag 5 oktober 2022
Herfstvakantie
van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand
vrijdag 11 november 2022
Plaatselijke verlofdag
dinsdag 6 december 2022
Kerstvakantie
van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Vrije dagen 2de trimester
Pedagogische studiedag kleuter + lager
woensdag 25 januari 2023
Plaatselijke verlofdag
woensdag 1 februari 2023
Krokusvakantie
van maandag 20 februari tot en emt zondag 26 februari 2023
Paasvakantie
van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023
Vrije dagen 3de trimester
Dag van de Arbeid
maandag 1 mei 2023
Hemelvaartsdag
donderdag 18 mei 2023
Brugdag
vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag
maandag 29 mei 2023
Pedagogische studiedag kleuter + lager
woensdag 7 juni 2023
Laatste schooldag
Op vrijdag 30/6 worden de kinderen opgehaald om 10.30 u. Er is nog gelegenheid om de klasjuf te spreken tot 12 u.
Zomervakantie
van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023