Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Vakantiedagen
2020-2021

Begin schooljaar
Eerste schooldag
dinsdag 1 september 2020
Vrije dagen 1ste trimester
Plaatselijke verlofdag
woensdag 7 oktober 2020
Herfstvakantie
van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020
Wapenstilstand
woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie
van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
Vrije dagen 2de trimester
Plaatselijke verlofdag
woensdag 27 januari 2021
Krokusvakantie
van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021
Pedagogische studiedag (kleuter + lager)
woensdag 3 maart 2021
Paasvakantie
van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021
Vrije dagen 3de trimester
Dag van de Arbeid
zaterdag 1 mei 2021
Hemelvaartsdag
donderdag 13 mei 2021
Brugdag
vrijidag 14 mei 2021
Pinkstermaandag
maandag 24 mei 2021
Pedagogische studiedag kleuter + lager
vrijdag 4 juni 2021
Plaatselijke verlofdag
maandag 7 juni 2021
Zomervakantie
De zomervakantie start op donderdag 1 juli 2021

Vrije dagen
2021-2022
onder voorbehoud

Vrije dagen 1ste trimester
Pedagogische studiedag kleuter en lager
woensdag 15 september 2021
Pedagogische studiedag lager
vrijdag 1 oktober 2021
Herfstvakantie
van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021
Wapenstilstand
donderdag 11 november 2021
Plaatselijke verlofdag
woensdag 1 december 2021
Kerstvakantie
van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
Vrije dagen 2de trimester
Plaatselijke verlofdag
woensdag 2 februari 2022
Pedagogische studiedag kleuter
maandag 14 februari 2022
Krokusvakantie
van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022
Paasvakantie
van maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022
Vrije dagen 3de trimester
Dag van de Arbeid
zondag 1 mei 2022
Plaatselijke verlofdag
maandag 2 mei 2022
Hemelvaart
donderdag 26 mei 2022
Brugdag
vrijdag 27 mei 2022
Pedagogische studiedag kleuter + lager
vrijdag 3 juni 2022
Pinkstermaandag
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022

Schoolvakanties
2022-2023

Vrije dagen 1ste trimester
Herfstvakantie
van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand
vrijdag 11 november 2022
Kerstvakantie
van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Vrije dagen 2de trimester
Krokusvakantie
van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023
Paasvakantie
van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023
Vrije dagen 3de trimester
Dag van de Arbeid
maandag 1 mei 2023
Hemelvaartsdag
donderdag 18 mei 2023
Brugdag
vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag
maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023