Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Vakantiedagen
2020-2021
onder voorbehoud

Begin schooljaar
Eerste schooldag
dinsdag 1 september 2020
Vrije dagen 1ste trimester
Plaatselijke verlofdag
woensdag 7 oktober 2020
Herfstvakantie
van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020
Wapenstilstand
woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie
van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
Vrije dagen 2de trimester
Plaatselijke verlofdag
woensdag 27 januari 2021
Krokusvakantie
van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021
Pedagogische studiedag (kleuter + lager)
woensdag 3 maart 2021
Paasvakantie
van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021
Vrije dagen 3de trimester
Dag van de Arbeid
zaterdag 1 mei 2021
Hemelvaartsdag
donderdag 13 mei 2021
Brugdag
vrijidag 14 mei 2021
Pinkstermaandag
maandag 24 mei 2021
Pedagogische studiedag kleuter + lager
vrijdag 4 juni 2021
Plaatselijke verlofdag
maandag 7 juni 2021
Zomervakantie
De zomervakantie vangt aan op donderdag 1 juli 2021