Vrije basisschool 'de Vlinder'

kobart-puzzel-groen

Missie

Kernopdracht – Waarom bestaan we?

In het katholiek basisonderwijs is het leren en leven op school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.

Visie

Kernwaarden – Waarvoor staan we?

Het blijft onze uitdaging om
dag in, dag uit
samen (kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten, externen)
een open, zorgzame, fijne school te zijn
een werkplaats vol van menselijkheid
waar kwaliteitsvol onderwijs gegeven wordt.